Fredrik Pennink Penning uit Winterberg, Duitsland

Van deze stam kunt u hier de volgende gegevens vinden: De oudste gegevens zijn van een persoon kind geb. 1777 .
Van deze stam zijn 37 personen bekend die geboren zijn met een naamvariant Pennin(g/gs/cx/x/ck/ga).
Van deze stam zijn IV generaties bekend.

Afkomst plaats en migratie

Frederik Pennink is de vader van Johannes Hendrikus Penning, geboren in Winterberg (ten oosten van het Ruhrgebied?). Hij trouwt in Schiedam met een moeder van een dochter. Het gezin verhuist als een van de eerste gezinnen naar de Maatschappij van de Weldadigheid in Drenthe. Van daar verspreiden kinderen zich rond Assen, en enkelen gaan later naar Amsterdam.

Afkomst naam en naamontwikkeling

De schrijfwijze is begin 19e eeuw Pennink, Penning en Pennings (dit laatste slechts een maal). Johannes Hendrik Penning heeft twee zonen die de achternaam doorgeven: de kinderen van Ary heten Pennink, en de kinderen van Johannes Hendrikus heten Penning.

Grootte van de familie

In de 19e eeuw zijn de gezinnen vrij groot, maar ook veel jong gestorvenen.

Beroepen en cultuur

Deze familie is vrij arm. Fredrik Penning verhuist van Duitsland naar Schiedam, trouwt daar en gaat met zijn gezin naar de Maatschappij van de Weldaad. Daar worden nog meerdere kinderen geboren. De kinderen gaan rond Assen wonen. Dochter Elisabeth krijgt enkele onechte kinderen voor ze met Dirk Minnee trouwt en in Katwijk gaat wonen. Kleinzoon Johan Christoph (zoon van zoon Johannes Hendrikus Penning) trouwt met zijn 19-jarige nicht Gerarda Johanna Penning (dochter van zijn broer Kornelis Lambert Penning).
In de lijn Ary Pennink komen we o.a. de beroepen stukadoor en timmerman tegen.
De familie is hervormd.

Opvallende personen

Op dit moment zijn nog geen opvallende personen bekend. De dochter van Hendrik Penning wordt vermeld op http://www.schackmann.nl/proefkolonie/indexlater.html waar men een schets krijgt van het leven in de kolonie "Maatschappij van de Weldadigheid".

Verspreiding in 1993

Zie ook de verspreiding van de verschillende schrijfwijsvarianten in Nederland en Belgie.Enkele familieleden met de naam Penning uit de regio Assen zijn mogelijk van deze familie. De naam Pennink van deze familie zijn niet groot genoeg om terug te vinden in de regio Amsterdam.